Privacyverklaring

Disclaimer

De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Avalon – Exclusive Outdoor Solutions is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.

Copyright

De teksten en grafische voorstellingen (waaronder de foto’s, logo’s e.a.) op deze website mogen behalve voor privé gebruik niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax of worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Desgewenst kunt u ons om toestemming vragen.

Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs als u dit aan ons meldt. Wij reageren hier dan zo snel mogelijk op.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Avalon – Exclusive Outdoor Solutions kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Avalon – Exclusive Outdoor Solutions , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Avalon – Exclusive Outdoor Solutions verstrekt. Avalon – Exclusive Outdoor Solutions kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres

Waarom Avalon – Exclusive Outdoor Solutions gegevens nodig heeft
Avalon – Exclusive Outdoor Solutions verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Avalon – Exclusive Outdoor Solutions uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Avalon – Exclusive Outdoor Solutions gegevens bewaart
Avalon – Exclusive Outdoor Solutions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Avalon – Exclusive Outdoor Solutions verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Avalon – Exclusive Outdoor Solutions worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Avalon – Exclusive Outdoor Solutions gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Avalon – Exclusive Outdoor Solutions maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Avalon – Exclusive Outdoor Solutions bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Avalon – Exclusive Outdoor Solutions te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Avalon – Exclusive Outdoor Solutions heeft hier geen invloed op.

Google Klantenmatch van Google Ads
Avalon – Exclusive Outdoor Solutions maakt gebruik van Google Klantenmatch van Google Ads om haar klanten te kunnen bereiken door middel van de gegevens die klanten van Avalon – Exclusive Outdoor Solutions met het bedrijf hebben gedeeld. Deze klantgegevens worden door Google gehasht en gebruikt om gerichte advertenties te kunnen maken. Google Klantenmatch beschermt de vertrouwelijkheid van de klantgegevens en beschermt deze klantgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen. Avalon – Exclusive Outdoor Solutions zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Avalon – Exclusive Outdoor Solutions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Avalon – Exclusive Outdoor Solutions maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Avalon – Exclusive Outdoor Solutions verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Avalon – Exclusive Outdoor Solutions .

 

Contactgegevens

Avalon – Exclusive Outdoor Solutions

(040) 295 21 77
info@avalon-outdoorliving.nl

Avalon Zonwering V.O.F.
KvK Eindhoven 17185192

Hastelweg 141a
Bedrijfsnummer 8542
5652 CJ Eindhoven